kinh lang nghiem thich tue hai

Loading...
 • KINH LANG NGHIEM 01 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 01 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: THICH, TUE, HAI, KINH, LANG, NGHIEM

 • Kinh Lăng Nghiêm 71 - A Tu La - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2016 ✔ Chân Lý Hay

  Kinh Lăng Nghiêm 71 - A Tu La - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2016 ✔ Chân Lý Hay MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu.

  Tags: A Tu La

 • Kinh Lăng Nghiêm 81 - Kỳ Cuối - [Rất Hay] - Tổng Kết và Lưu Thông Kinh - Thầy Thích Tuệ Hải 2016

  Kinh Lăng Nghiêm 81 - Kỳ Cuối - [Rất Hay] - Tổng Kết và Lưu Thông Kinh - Thầy Thích Tuệ Hải 2016 MP3

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm Kỳ 81, Phần cuối Lưu thông và tổng kết Bản Kinh Lăng Nghiêm do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2016 - Rất Hay Chân Lý Hay.

  Tags: Kinh Lang Nghiem 81

 • Kinh Lăng Nghiêm 56 - Thích Tuệ Hải - Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh (Rất hay và chuyên sâu)

  Kinh Lăng Nghiêm 56 - Thích Tuệ Hải - Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh (Rất hay và chuyên sâu) MP3

  Kinh Lăng Nghiêm 56: Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh - Càn Tuệ Địa - Thập Tín do Đại đức Thích Tuệ Hải Thuyết Giảng tại chùa Long Hương Kinh văn: "Thân tâm ...
 • Kinh Lăng Nghiêm 63 - Thích Tuệ Hải - Phần Trong Phần Ngoài, Tình - Tưởng, 10 Tập Nhân Bất Thiện

  Kinh Lăng Nghiêm 63 - Thích Tuệ Hải - Phần Trong Phần Ngoài, Tình - Tưởng, 10 Tập Nhân Bất Thiện MP3

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm kỳ 63 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2015 tại Chùa Long Hương. Nội dung Kinh văn: Phật dạy đại đức A Nan: – Câu hỏi của thầy...

  Tags: Lang Nghiem 63

 • Kinh Lăng Nghiêm 09 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng

  Kinh Lăng Nghiêm 09 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu.

  Tags: Kinh Lang Nghiem 9, Kinh Lang Nghiem 9 Thich Tue Hai

 • Kinh Lăng Nghiêm 67 - Thích Tuệ Hải 2016 - Dư cảm trong Nhân Đạo - 10 Căn Cơ Loài Người - Rất Hay

  Kinh Lăng Nghiêm 67 - Thích Tuệ Hải 2016 - Dư cảm trong Nhân Đạo - 10 Căn Cơ Loài Người - Rất Hay MP3

  A Nan! Thầy nên biết, dù đang làm người mà dùng tiền vật trả nợ, hoặc làm thân súc sinh dùng sức trả nợ, thì khi trả đủ là xong; còn như ở trong...
 • Kinh Lăng Nghiêm 69 - Cõi Trời Sắc Giới - Thầy Thích Tuệ Hải 2016 ✔ Chân Lý Hay

  Kinh Lăng Nghiêm 69 - Cõi Trời Sắc Giới - Thầy Thích Tuệ Hải 2016 ✔ Chân Lý Hay MP3

  Kinh Lăng Nghiêm 69 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng năm 2016 - Rất Hay Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích ...

  Tags: Kinh Lang Nghiem 69, Thich Tue Hai 2016

 • Kinh Lăng Nghiêm 77 - Hành Ấm - Phần 2 - Ngũ Ấm Ma - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2016

  Kinh Lăng Nghiêm 77 - Hành Ấm - Phần 2 - Ngũ Ấm Ma - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2016 MP3

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm kỳ 76 do Thượng tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Chùa Long Hương Lại các Thiện-nam-tử, trong Tam-ma-đề, chính-tâm đứng-lặng...
 • KINH LANG NGHIEM 04 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 04 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • Kinh Lăng Nghiêm 80 - Thức Ấm - Cảnh Giới Trong Giai Đoạn Phá Ngũ Uẩn - Thầy Thích Tuệ Hải

  Kinh Lăng Nghiêm 80 - Thức Ấm - Cảnh Giới Trong Giai Đoạn Phá Ngũ Uẩn - Thầy Thích Tuệ Hải MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu.

  Tags: Kinh Lang Nghiem 80

 • KINH LANG NGHIEM 12 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 12 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • Kinh Lăng Nghiêm 43 - Thầy Thích Tuệ Hải - Nhĩ Căn Viên Thông ✔ Phần chính yếu của bản Kinh

  Kinh Lăng Nghiêm 43 - Thầy Thích Tuệ Hải - Nhĩ Căn Viên Thông ✔ Phần chính yếu của bản Kinh MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ,...
 • Kinh Lăng Nghiêm 75 - Tưởng Ấm - Hành Ấm - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2016

  Kinh Lăng Nghiêm 75 - Tưởng Ấm - Hành Ấm - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng 2016 MP3

  1 ngày, 1 giờ, 1 phút 1 giây hoang phí là chính ta đã làm mất đi của báo mà trời đất đã ban tặng cho ta. Phải thích lũy phước báo ngàn đời ngàn kiếp...
 • KINH LANG NGHIEM 03 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 03 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • Kinh Lăng Nghiêm 68 - Thầy Thích Tuệ Hải 2016 - Tiên Đạo và Thiên Đạo ✔ Chân Lý Hay

  Kinh Lăng Nghiêm 68 - Thầy Thích Tuệ Hải 2016 - Tiên Đạo và Thiên Đạo ✔ Chân Lý Hay MP3

  Nội Dung Kinh Lăng Nghiêm kỳ 68 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng sáng ngày mùng 1-12-2015 - 10/1/2016 Tu Thân Riêng Biệt Thành Quả Hư Vọng Tiên ...
 • KINH LĂNG NGHIÊM 36 Tỳ Kheo THÍCH TUỆ HẢI

  KINH LĂNG NGHIÊM 36 Tỳ Kheo THÍCH TUỆ HẢI MP3

  Kinh Lăng Nghiêm 36 Giảng Sư Thích Tuệ Hải.
 • Kinh Lăng Nghiêm 08 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng

  Kinh Lăng Nghiêm 08 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu.

  Tags: Kinh Lang Nghiem 8, Kinh Lang Nghiem Thich Tue Hai

 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm 05 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm 05 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu.
 • Kinh Thủ Lăng Nghiêm 06 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm 06 - Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu.
 • KINH LANG NGHIEM 20 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 20 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • Kinh Lăng Nghiêm 66 - Thầy Thích Tuệ Hải - Khai Thị Các Dư Báo (Tiếp theo) ✔ Chân Lý Hay

  Kinh Lăng Nghiêm 66 - Thầy Thích Tuệ Hải - Khai Thị Các Dư Báo (Tiếp theo) ✔ Chân Lý Hay MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, HT Thích Thanh Từ, HT Tuyên Hóa, TT Thích Trí Siêu.
 • KINH LANG NGHIEM 25 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 25 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • KINH LANG NGHIEM 22 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 22 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • KINH LANG NGHIEM 11 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 11 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • Kinh Lăng Nghiêm 49 - Thầy Thích Tuệ Hải - Đoạn Tâm Trộm Cắp ✔ Chân Lý Hay

  Kinh Lăng Nghiêm 49 - Thầy Thích Tuệ Hải - Đoạn Tâm Trộm Cắp ✔ Chân Lý Hay MP3

  Chân Lý Hay. Tổng hợp những bài giảng Phật pháp hay nhất của Thầy Thích Tuệ Hải, Đại sư Pháp Vân, Thích Pháp Hòa, Thích Phước Tiến, Thích Trí Huệ,...
 • KINH LĂNG NGHIÊM 46 Tỳ Kheo THÍCH TUỆ HẢI

  KINH LĂNG NGHIÊM 46 Tỳ Kheo THÍCH TUỆ HẢI MP3

  Kinh Lăng Nghiêm 46 Giảng sư Thích Tuệ Hải.
 • KINH LANG NGHIEM 23 - Ty Kheo Thích Tue Hai

  KINH LANG NGHIEM 23 - Ty Kheo Thích Tue Hai MP3

  Tags: thay, thich, tue, hai

 • Kinh Lăng Nghiêm 17 - Thích Tuệ Hải - Nguyên Nhân Hình Thành Hư Không, Thế Giới, Chúng Sanh

  Kinh Lăng Nghiêm 17 - Thích Tuệ Hải - Nguyên Nhân Hình Thành Hư Không, Thế Giới, Chúng Sanh MP3

  Kinh Thủ Lăng Nghiêm 17 do Thầy Thích Tuệ Hải thuyết giảng Nguyên nhân hình thành Hư không, Thế Giới, Chúng sanh. Diệu Minh Chân Tâm, Chân Lý Hay.

  Tags: Kinh Lang Nghiem 17, Kinh Lang Nghiem 17 - Thich Tue Hai, Do dau hinh thanh the gioi, Dieu Minh